van Weelden Logistics Consultancy

Uw logistieke organisatie kan op een bepaald moment behoefte hebben aan een blik van buiten, advies van iemand met brede ervaring in de logistiek en/of extra handen. Ik ondersteun u graag.

Ondersteunen bij knelpunten en kansen
Ik ben John van Weelden en heb ruim dertig jaar (internationale) ervaring en specialisaties op gebied van logistiek, supply chain, gevaarlijke stoffen, (arbo)veiligheid, kwaliteit en ICT. Met mijn kennis en ervaring begrijp ik met welke complexe situaties u te maken kunt krijgen en ben ik graag uw sparringpartner. Ik kan knelpunten oplossen en wellicht ook zaken signaleren waar u nog niet aan had gedacht. Ook belicht ik kansen voor uw organisatie. Discussies ga ik niet uit de weg, want deze zijn soms nodig om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Advies en uitvoering
Ik adviseer niet alleen, ik ga desgewenst ook daadwerkelijk met u en uw medewerkers aan de slag. Bij multidisciplinaire projecten schakel ik graag voor kennis en inzichten met even gepassioneerde professionals uit mijn uitgebreide netwerk. Ik blijf echter altijd uw aanspreekpunt.

Werkwijze
Kenmerkend aan mijn aanpak zijn het maken van heldere afspraken, out of the box denken, onafhankelijk en op maat adviseren, servicegericht klaarstaan, inzetten van humor en het vieren van succesjes.


ADR Digitaal

Bezoek ook de website www.adr-digitaal.nl. Op deze website treft u het ADR, de wetgeving over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg in een handige digitale vorm.

Snel en efficient informatie vinden die u zoekt, altijd up to date en geen dikke zware boeken meer nodig. Elke verwijzing als een link en circa 3000 detail pagina's van alle in tabel 3A genoemde stoffen.

Voor slechts 99 euro (excl BTW) per jaar hebt u volledig toegang tot de ADR tool.

Voordelen van de ADR tool

 • Altijd up to date. Momenteel is het ADR 2021-2022 de meest actuele versie en ook toekomstige aanpassingen of updates van wetgeving worden doorgevoerd zodra de Nederlandse overheid de documenten heeft vrijgegeven/goedgekeurd.
 • Bijna 3000 detail pagina's van elke stof waarin alle informatie over die stof is opgenomen. Niet meer zoeken op verschillende pagina's maar alles op één pagina te raadplegen.
 • Opzoeken van informatie scheelt enorm veel tijd ten opzichte van een papieren versie. Elke verwijzing in de negen delen zijn "clickable".   In de detailpagina's (tabel 3A) is alle informatie opgenomen die u nodig hebt.
 • De tool is geschikt voor o.a. pc, laptop en tablet. Ook op een mobiele telefoon is de tool te gebruiken maar een klein scherm heeft zo zijn beperkingen.

Enorm veel voordelen voor een zeer betaalbare prijs van slechts 99 euro (excl. BTW) per jaar. 

ADR HEFTRUCK

INTRODUCTIE
Interim / project management

Het begint vaak met een goed idee binnen een organisatie, het idee gaat leven en op een gegeven moment wordt besloten om het idee te realiseren.  Maar hoe dan verder ?  Hebben we de juiste mensen binnen de organisatie die vrijgemaakt kunnen worden, is er voldoende kennis in huis, wordt het gedragen binnen de organisatie?  Het uitrollen van een plan en deze tot leven laten komen valt vaak niet mee. 

Het in de lucht houden van 100 ballen tegelijk, zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment worden aangestuurd, het tijdig aanvragen van de nodige vergunningen, het definieren van mijlpalen en, ook niet onbelangrijk, het vieren van successen gedurende het project. 

Wij kunnen u helpen met het in de lucht houden van de 100 ballen en zorgen dat een project tot een goed einde wordt gebracht.  Hierbij kunt u o.a. denken aan

 • De bouw en/of (her)inrichting van uw warehouse. 
 • De selectie en/of de implementatie van een nieuw warehouse management systeem.
 • Het doorvoeren van complexe (ICT) veranderingen binnen uw organisatie.
 • Het uitvoeren van interim taken op strategische plaatsen in uw organisatie

Bij het uitrollen van een project kan ik een dienende/ondersteunende rol spelen of juist de leiding nemen en zorgen dat het project juist en tijdig wordt uitgerold.

Voorafgaand aan een project nemen we uiteraard de doelstellingen door, bepalen we helder wat het uiteindelijk resultaat moet zijn en leggen we vast wat we van elkaar mogen verwachten. Uiteraard betekent dit niet dat er "onderweg" geen wijzigingen kunnen plaatsvinden.  Juist door continue naar de processen en (tussen) resultaten binnen het project te kijken is regelmatige bijsturing zeker nodig. Het uiteindelijke resultaat of het beoogde doel leggen we echter wel vast. Dit klinkt misschien erg zakelijk maar door vooraf heldere afspraken te maken kunnen we voorkomen dat gedurende het project ruis op de lijn ontstaat.

Consultancy / advies

Soms heeft u behoefte aan actuele kennis of een blik van buiten voor de inrichting van de logistiek en/of veiligheid in uw organisatie. Aan iemand die probleemoplossend en out of the box kan denken. Graag help ik u.

Wat ik zoal voor u kan doen

 • Adviseren over de bouw en inrichting van uw magazijn.
 • Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opmaken.
 • Adviseren over de keuze van een nieuw warehouse management-systeem (WMS).
 • Meedenken over de aanschaf van bedrijfsmiddelen zoals heftrucks, stellingen en EPT's.
 • De veiligheid binnen uw organisatie beoordelen.
 • Adviseren over de veilige opslag en/of transport van gevaarlijke stoffen.
 • Adviseren inzake arbo-wetgeving en human resource-aangelegenheden.

Consultancy trajecten zijn doorgaans beperkt in tijd. U kunt ook voor interim/project management van complexere, meer tijd vergende vraagstukken bij mij terecht.

MANAGEMENT & ADVIES

ICT / Supply chain / Logistics

In de ruim dertig jaar dat ik in de logistieke / supply chain /  ICT wereld werkzaam ben heb ik heel wat veranderingen mogen meemaken.  De wereld is constant in beweging en de logistieke wereld is hierop geen uitzondering.  Achterover leunen en ervan uitgaan dat je alles voor elkaar hebt is gevaarlijk want een zekere voorsprong op je naaste concurrenten ben je kwijt voordat je er erg in hebt.  

We zijn nu bezig met technieken waar ik aan het begin van mijn carrière alleen van had kunnen dromen.   Volledig geautomatiseeerde warehouses waar zelfs het fijnmazige orderpickproces geautomatiseerd is,  drones die saaie en tijdrovende cyclecounts uitvoeren, digitale gegevens uitwisseling tussen verschillende partijen zodat een pakketje nog eerder bij de klant is, het kunnen bepalen waar inzet van uw medewerkers het hardst nodig is, het tracken en tracen van uw wagenpark, etc..  Na de industriele revolutie die zich zo'n 150 jaar geleden voltrok, staan we nu midden in de digitale revolutie. Een revolutie die net begonnen is en ook de logistieke wereld de komende decenia verder op zijn kop zal zetten.   We leven in ieder geval in interessante tijden.

Waar wilt u naartoe met uw organisatie?  Wilt u verder automatiseren door bijvoorbeeld de inzet van een nieuw warehouse management systeem of wilt u de kosten beperkt houden maar toch een efficiëntere warehouse operatie realiseren ?   Ik kan u helpen met de digitalisering van uw operatie.  Het kan daarbij o.a. gaan om de keuze en implementatie van een nieuw WMS, het verbeteren van uw huidige WMS,  het realiseren van digitale informatie uitwisseling met uw klanten/leveranciers, het maken van een (complexe) excel sheet, het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen etc.. 

De inzet van geautomatiseerde systemen kan uw bedrijf helpen de stap te maken die nodig is uw concurrenten voor te blijven.  Mijn advies is om nieuwe technieken te omarmen maar daarbij kritisch te kijken of het voor uw organisatie een toegevoegde waarde heeft.  Uiteindelijk moet u zich kunnen focussen op de dingen waarin u goed bent namelijk ondernemen.

ICT LOGISTIEK

Veiligheidsadviseur

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of gevaarlijke stoffen verpakt, belaadt, vult of lost, moet een veiligheidsadviseur benoemen. Deze expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen mag u inhuren, iemand ervoor in dienst nemen is niet noodzakelijk.

VVADeze externe veiligheidsadviseur kan ik voor u zijn, zowel voor het vervoer over land (ADR) als het vervoer over het spoor (RID). Ik ben lid van de Vereniging van VeiligheidsAdviseurs  en sinds 2006 ook specialist gevaarlijke stoffen.

U kunt mij ook inschakelen als ondersteuning van uw eigen veiligheidsadviseur(s).

Wat ik zoal voor u kan doen
Huurt u mij als veiligheidsadviseur in, dan kan ik onder andere zorgen voor:

 • het opstellen van een nulmeting op het moment van inhuur;
 • het maken van een jaarverslag;
 • het adviseren over opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • het vastleggen van een opleidingsmatrix van uw personeel en het signaleren wanneer certificaten verlopen;
 • het auditen van uw warehouse(s), niet alleen van de opslagwijze van gevaarlijke goederen, maar ook van de algemene veiligheid binnen uw inrichting;
 • het beoordelen van vervoersdocumenten;
 • trainen van het personeel in het toepassen van de wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, ook voor meer bewustzijn daarop.

Op de website www.adr-digitaal.nl vindt u het ADR volledig gedigitaliseerd.  Geen zware boeken meer die meegetild moeten worden maar online te raadplegen met links naar alle interne artikelen en zo'n 3000 detail pagina's van alle stoffen uit tabel 3A. Later volgen ook het RID, ADN en IMDG. De ADR digitaal tool is in abonnementsvorm verkrijgbaar voor slechts 99 euro per jaar en geheel gratis (1 licentie) als u besluit mij in te huren als veiligheidsadviseur voor uw onderneming.

Veiligheid

Een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers is zo'n beetje het belangrijkste in elke organisatie. Zeker in een logistieke organisatie waar vaak wordt gewerkt met zware bedrijfsmiddelen, zoals heftrucks, lopende banden en wikkelmachines. Ik kan u ondersteunen bij het beoordelen en waar mogelijk en nodig verbeteren van de veiligheid.

Wat ik zoal voor u kan doen
Als veiligheideskundige met jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid kan ik u breed ondersteunen. Ik kan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie & Evaluatie  (RI&E) voor u uitvoeren. Het resultaat hiervan is dat u weet waar de knelpunten in uw organisatie liggen en welke maatregelen van belang zijn om een nog veiliger omgeving te bereiken.

 


ADR DIGITAAL

Bezoek ook de website www.adr-digitaal.nl Het ADR in een handige digitale vorm.  Snel en efficient informatie vinden die u zoekt, altijd up to date en geen dikke zware boeken meer nodig. Elke verwijzing als een link en circa 3000 detail pagina's van alle in tabel 3A genoemde stoffen. 

 ADR HEFTRUCK

GEVAARLIJKE STOFFEN & VEILIGHEID

Contact

De informatie op deze website geeft u een eerste indruk van wat ik voor u kan betekenen. Ik hoor graag waar u ondersteuning bij kunt gebruiken en voer daar uiteraard graag een vrijblijvend gesprek over.

Telefonisch kunt u me bereiken onder :  (+31) (0)646855372

U kunt me ook een bericht sturen via het contactformulier. Uw gegevens bewaar ik uiteraard veilig en offline. Informatie die u verstrekt, deel ik niet met anderen, tenzij u daar nadrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Contact
AANHEF

Social Media

Contact

Tel : +31 (0)646855372
Kvk Rotterdam : 24491885


© 2021 Van Weelden Logistics Consultancy

Deze website is gemaakt doorzonnemaire webdesign logo 5