Skip to main content

van Weelden Logistics Consultancy

Uw logistieke organisatie kan op een bepaald moment behoefte hebben aan een blik van buiten, advies van iemand met brede ervaring in de logistiek en/of extra handen. Ik ondersteun u graag.

Ondersteunen bij knelpunten en kansen
Ik ben John van Weelden en heb ruim dertig jaar (internationale) ervaring en specialisaties op gebied van logistiek, supply chain, gevaarlijke stoffen, (arbo)veiligheid, kwaliteit en ICT. Met mijn kennis en ervaring begrijp ik met welke complexe situaties u te maken kunt krijgen en ben ik graag uw sparringpartner. Ik kan knelpunten oplossen en wellicht ook zaken signaleren waar u nog niet aan had gedacht. Ook belicht ik kansen voor uw organisatie. Discussies ga ik niet uit de weg, want deze zijn soms nodig om vooraf gestelde doelen te bereiken.

Advies en uitvoering
Ik adviseer niet alleen, ik ga desgewenst ook daadwerkelijk met u en uw medewerkers aan de slag. Bij multidisciplinaire projecten schakel ik graag voor kennis en inzichten met even gepassioneerde professionals uit mijn uitgebreide netwerk. Ik blijf echter altijd uw aanspreekpunt.

Werkwijze
Kenmerkend aan mijn aanpak zijn het maken van heldere afspraken, out of the box denken, onafhankelijk en op maat adviseren, servicegericht klaarstaan, inzetten van humor en het vieren van succesjes.


Contact

van Weelden Logistics Consultancy
Zuidweg 17
4316AA Zonnemaire

Tel : +31 (0)6 46 855 372
Kvk Rdam : 24491885


© 2023 van Weelden Logistics Consultancy