Skip to main content

Interim / Project management

Het begint vaak met een goed idee binnen een organisatie, het idee gaat leven en op een gegeven moment wordt besloten om het idee te realiseren.  Maar hoe dan verder ?  Hebben we de juiste mensen binnen de organisatie die vrijgemaakt kunnen worden, is er voldoende kennis in huis, wordt het gedragen binnen de organisatie?  Het uitrollen van een plan en deze tot leven laten komen valt vaak niet mee. 

Het in de lucht houden van 100 ballen tegelijk, zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment worden aangestuurd, het tijdig aanvragen van de nodige vergunningen, het definieren van mijlpalen en, ook niet onbelangrijk, het vieren van successen gedurende het project. 

Ik kan u helpen met het in de lucht houden van de 100 ballen en zorgen dat een project tot een goed einde wordt gebracht.  Hierbij kunt u o.a. denken aan

  • De bouw en/of (her)inrichting van uw warehouse. 
  • De selectie en/of de implementatie van een nieuw warehouse management systeem.
  • Het doorvoeren van complexe (ICT) veranderingen binnen uw organisatie.
  • Het uitvoeren van interim taken op strategische plaatsen in uw organisatie
  • Het meedenken of optreden als klankbord voor mensen binnen de organisatie
  • etc.

Bij het uitrollen van een project kan ik een dienende/ondersteunende rol spelen of juist de leiding nemen en zorgen dat het project juist en tijdig wordt uitgerold.

Voorafgaand aan een project nemen we uiteraard de doelstellingen door, bepalen we helder wat het uiteindelijk resultaat moet zijn en leggen we vast wat we van elkaar mogen verwachten. Uiteraard betekent dit niet dat er "onderweg" geen wijzigingen kunnen plaatsvinden.  Juist door continue naar de processen en (tussen) resultaten binnen het project te kijken is regelmatige bijsturing zeker nodig. Het uiteindelijke resultaat of het beoogde doel leggen we echter wel vast. Dit klinkt misschien erg zakelijk maar door vooraf heldere afspraken te maken kunnen we voorkomen dat gedurende het project ruis op de lijn ontstaat.


Contact

van Weelden Logistics Consultancy
Zuidweg 17
4316AA Zonnemaire

Tel : +31 (0)6 46 855 372
Kvk Rdam : 24491885


© 2023 van Weelden Logistics Consultancy