Skip to main content

Veiligheidsadviseur ADR/RID

VA FRONTElke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of gevaarlijke stoffen verpakt, belaadt, vult of lost, moet een veiligheidsadviseur benoemen. Deze expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen mag u inhuren, iemand ervoor in dienst nemen is niet noodzakelijk.

Deze externe veiligheidsadviseur kan ik voor u zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over land (ADR). Sinds 2006 ben ik ook specialist gevaarlijke stoffen en kan ik u ook uiteraard ook adviseren over behandeling en de opslag van gevaarlijke stoffen.

U kunt mij ook inschakelen als ondersteuning van uw eigen veiligheidsadviseur(s).

Wat ik zoal voor u kan doen
Huurt u mij als veiligheidsadviseur in, dan kan ik onder andere zorgen voor:

  • het opstellen van een nulmeting op het moment van inhuur;
  • het maken van een jaarverslag;
  • het adviseren over opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • het vastleggen van een opleidingsmatrix van uw personeel en het signaleren wanneer certificaten verlopen;
  • het auditen van uw warehouse(s), niet alleen van de opslagwijze van gevaarlijke goederen, maar ook van de algemene veiligheid binnen uw inrichting;
  • het beoordelen van vervoersdocumenten;
  • trainen van het personeel in het toepassen van de wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, ook voor meer bewustzijn daarop.

Safety & Health

Een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers is zo'n beetje het belangrijkste in elke organisatie. Zeker in een logistieke organisatie waar vaak wordt gewerkt met zware bedrijfsmiddelen, zoals heftrucks, lopende banden en wikkelmachines. Ik kan u ondersteunen bij het beoordelen en waar mogelijk en nodig verbeteren van de veiligheid.

Wat ik zoal voor u kan doen
Als veiligheideskundige met jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid kan ik u breed ondersteunen. Ik kan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor u uitvoeren die u aansluitend aan uw arbodienst ter beroodeling kan voorleggen. Het resultaat hiervan is dat u weet waar de knelpunten in uw organisatie liggen en welke maatregelen van belang zijn om een nog veiliger omgeving te bereiken.


Contact

van Weelden Logistics Consultancy
Zuidweg 17
4316AA Zonnemaire

Tel : +31 (0)6 46 855 372
Kvk Rdam : 24491885


© 2023 van Weelden Logistics Consultancy
Deze website is gemaakt door
zonnemaire webdesign logo 5